Fizika

Dinamikaga oid savollar


Markazlashtiruvchi kuch

(1) 100 m radiusli egri chiziq 15 m / s² tezlikda harakatlanayotganda, 600kg massali mashina qaysi markaziy kuchga erishadi?

(2) Oldingi mashq avtoulovi siljib ketmasligi uchun yo'l va shinalar orasidagi statik ishqalanish koeffitsienti qanday bo'lishi kerak?

Tizimlar

(1) Samolyotning dinamik ishqalanish koeffitsienti 0,2 ga teng bo'lgan quyidagi tizimning tezlashishi nima?

Har bir blokni alohida ko'rib chiqish:

1-blok uchun:

2-blok uchun:

Vertikal:

Gorizontal:

Biz tenglamalar sistemasini yig'ib, unga qo'shamiz:

Mehnat

(1) Tana 1 km gorizontal holatda harakat qilganda, gorizontal bilan 30 ° burchak hosil qiluvchi 100N intensivlik kuchi bilan qanday ish olib boriladi?

(2) quyidagi 0,5kg sohada qanday ishlar bajariladi:

(a) vertikal:

(b) gorizontal:


Video: 32-dars. Jism og'irligining harakat turlariga bog'liqligiga doir masalalar yechish. (Oktyabr 2020).