Fizika

Optik formulalar


Optika fizika sohasi bo'lib, ular aniqlovchi sabab sifatida yorqin energiyaga ega bo'lgan hodisalarni o'rganadi.

Bu tarkibga oid formulalar ro'yxati.

Yorug'lik aks ettirish
Sinish qonuni

Nometall
Yassi nometall Ob'ektga to'g'ridan-to'g'ri va teng keladigan virtual tasvir.
Yassi nometalllar uyushmasi

Konveks nometalllari va konversiya linzalari Virtual rasm, ob'ektdan to'g'ridan-to'g'ri va kichikroq.
Gauss tenglamasi

Kattalashtirish

Yorug'likning sinishi
Bir muhitda absolyut sinishi indeksi

Snell-Dekart qonuni

Ikki ommaviy axborot vositasi o'rtasidagi sinish nisbiy ko'rsatkichi

Video: Kimyoviy formula, valentlik (Oktyabr 2020).