Fizika

Kalorimetriya formulalari


Kalorimetriya fizika sohasi bo'lib, bu almashinuvlar issiqlik shaklida sodir bo'lganda tanalar yoki tizimlar o'rtasidagi energiya almashinuvini o'rganadi.

Bu tarkibga oid formulalar ro'yxati.

Issiqlik
Nozik issiqlik

Yashirin issiqlik

Issiqlik sig'imi

Issiqlik almashinuvi
Termal muvozanat
Issiqlik tarqalishi
Issiqlik oqimi

Haydash Bu issiqlik issiqlik o'tkazuvchan muhit orqali tarqalganda sodir bo'ladi.
Konvektsiya

Bu turli xil zichlikdagi suyuqlik massalarining harakati orqali issiqlik tarqaladigan hodisadir.

Nurlanish

Issiqlik elektromagnit to'lqinlar orqali tarqalishi sababli, bu material muhitini talab qilmaydigan issiqlik energiyasining tarqalishidir.