Kimyo

Demokrit


Abderaning Demokriti miloddan avvalgi 460 yildan 370 yilgacha yashagan muhim yunon faylasufi, Milet Leucippusning shogirdi edi (yunon faylasufi). U shuningdek astronom va matematik edi.

Uning atomizm haqidagi g'oyalari shundan iborat ediki, barcha moddalar mayda zarralardan iborat bo'lib, u atomlarni nomladi, bu bo'linmas zarralarni anglatadi. Yunoncha so'z qaerda The yo'q degan ma'noni anglatadi bizda bor parcha degan ma'noni anglatadi.

Bu atomistik g'oyalar o'z-o'zidan yoki uning xo'jayini Leuciponing g'oyasi ekanligi noma'lum. Demokrit uchun koinot cheksiz edi, u erda biznikiga o'xshash boshqa ko'plab dunyolar mavjud edi.

Uning 90 ga yaqin asar yozgani haqida yozuvlar mavjud. Demokritdan mashhur ibora:

"Olamdagi hamma narsa tasodif va ehtiyojning natijasidir."

Video: Atommodelle von Demokrit, Dalten & Rutherford einfach erklärt (Oktyabr 2020).