Kimyo

Havoning namligi


Atmosfera havosida doimo ma'lum miqdordagi erigan suv bug'lari bo'ladi. Havo namligi deb ataydigan narsa shu.

Agar namlik ko'tarilsa va to'yinganlik nuqtasiga (shudring nuqtasi), tuman (havoda), bulutlar (atmosferaning yuqori qismida) va shudring (masalan, o'simliklarda) hosil bo'lishni boshlasa.

Metodik byulletenlarda havoning tegishli namligi ochib berilgan. Bu qiymat havoda mavjud bo'lgan suv bug'ining qisman bosimi bilan bir xil haroratdagi suv qiymatining maksimal bosimi o'rtasidagi bo'linuvchi sifatida aniqlanadi.

Bu nisbat foiz sifatida ifodalanishi mumkin, 50% dan 70% gacha namlik ko'pchilik uchun qulay deb hisoblanadi.


Tuman