Kimyo

Qo'shish reaktsiyalari (davomi)


Ushbu qo'shimcha reaktsiya alken hidratatsiyasi deb ham ataladi. Bu HX qo'shilish reaktsiyasiga o'xshash tarzda sodir bo'ladi.

Bu kislota katalizatsiyalangan reaktsiya bo'lib, Markovnikov qoidasiga amal qiladi. Vodorod eng ko'p vodorodlangan uglerod va gidroksilni kamroq vodorodlangan uglerodga kiritadi.

Mahsulot shaklida, birlamchi va ikkilamchi alkogol. Masalan:

Aromatik moddalar almashinish reaktsiyalaridan o'tadilar, ammo ba'zi hollarda bu qo'shimchalar paydo bo'ladi. Benzol halqasining to'liq gidrogenatsiyasi mavjud bo'lganda, reaktsiya qo'shimcha hisoblanadi.

Bu reaktsiyani amalga oshirish juda oson emas. Tsiklli uglevodorod - siklogeksenni hosil qilish uchun vodorodning benzolga qo'shilishiga misol.

+ 3H2   →    

Bunday reaktsiya faqat nikel (Ni) yoki platina (Pt) metall katalizatori 300 ° C haroratda va 200atm bosimda ishlatilganda mumkin.