Kimyo

Yassi izomeriya (davomi)


Metameriya yoki kompensatsion izomeriya

Bu izomerizm bir xil funktsiyaga tegishli bo'lgan, ammo uglerod zanjirida heteroatom holatida farq qiluvchi izomerlar orasida uchraydi.

Heteroatom har doim uglerod o'rtasida bo'lishi kerak.

Misollar:

Funktsiya izomeriyasi

Izomerlar turli funktsiyalarga tegishli bo'lganda paydo bo'ladi. Izomeriyaning ushbu turi uchun eng keng tarqalgan izomerlar quyidagilar:

- alkogol va efir
- aldegid va keton
- karboksilik kislota va ester

Misollar:

- alkogol va efir: C2H6The

- aldegid va keton: C3H6The

- karboksilik kislota va Ester: C4H8The2