Kimyo

Keton (davomi)


Nomenklatura

IUPAC ketonlar nomenklaturasi tugaydi ONA. Karbonil bo'lgan zanjir asosiy zanjir yoki uzunroq zanjirdir.

Raqamlash karbonilning eng yaqin chetidan amalga oshiriladi.

Misollar:

propan-2-bitta yoki propanon

butan-2-bitta

4-metilpentan-2-bitta

pentan-2-bitta

3-izopropileksanon-2-bitta

Ba'zi ketonlar tsiklik bo'lishi mumkin. Misollar bilan tanishing:


siklobutanon


sikloheksanon


siklopentanon

Ketonlarda bittadan ko'proq karbonil guruhi bo'lishi mumkin. Quyidagi misollarga qarang:

1,3-siklogeksadion

butanedion
O O
||    ||
H3C - C - C - CH3

Video: SIMPLE KONSEP GUGUS FUNGSI KETON - KIMIA SMA KELAS 12 Soal Latihan di APLIKASI ya! (Oktyabr 2020).