Kimyo

Stoxiometriya


Stoixiyometriya kimyoning birlashadigan yoki reaktsiya qiladigan elementlarning nisbatlarini o'rganadigan qismidir.

Atom massasi (u)

Bu atom massasi (u) birliklarida o'lchanadigan atomning massasi. Atom massasi, ko'rib chiqilgan atomdan necha marta og'irroq ekanligini ko'rsatadi izotopning 12C

Tabiatda deyarli barcha elementlar turli xil massa ulushiga ega bo'lgan izotoplarining aralashmasidir. Bu foizlar nisbiy mo'llik deb ataladi. Xlorning nisbiy ko'pligini ko'ring:

Izotop

Nisbiy mo'llik

Atom massasi

35Cl

75,4%

34.969 u

37Cl

24,6%

36,966 u

Elementlarning davriy jadvalida paydo bo'ladigan xlorning atom massasi bu massalarning o'rtacha og'irligi. Hisoblash quyidagicha amalga oshiriladi.

Tabiatdagi vodorod izotoplarining foiziga qarang:

11H

12H

13H

99,9%

0,09%

0,01%

Vodorod

Deyteriy

Tritium

Ilgari, "atom og'irligi" atamasi ishlatilgan, ammo bu atamadan qochish kerak. Elementlarning atom massalarini aniqlash uchun mass spektrometr deb nomlangan asbob ishlatiladi.


Video: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (May 2021).