Kimyo

Izotop, izobar va izoton


Agar biz turli atomlarning atom raqamiga, massa soniga va neytronlariga nazar tashlasak, boshqa teng sonli atomlar to'plamini topamiz.

Izotoplar bir xil miqdordagi proton (p) va turli xil massa soni (A) bo'lgan atomlardir. Masalan: vodorod (H).

¹H ²H ³H
¹                      ¹                ¹

vodorod deuterium tritium
Z = 1 Z = 1 Z = 1
A = 1 A = 2 A = 3

Ushbu hodisa tabiatda juda keng tarqalgan. Deyarli barcha tabiiy kimyoviy elementlar izotoplarni aralashtirish natijasida hosil bo'ladi.

Izobarlar - massalari bir xil (A) va protonlar soni har xil bo'lgan atomlar. Masalan:

40K
19

A = 40
Z = 19

40Ca
20

A = 40
Z = 20

Ular turli xil kimyoviy elementlarning atomlari, ammo ular bir xil massa soniga ega.

Izotonlar bir xil miqdordagi neytronlarga ega va turli xil protonlar va massalarga ega atomlardir. Ular turli xil kimyoviy elementlarning atomlari. Masalan:

A = 37Cl
Z = 17
_______
n = 20

A = 40Ca
Z = 20
________
n = 20

Izotonlar turli xil kimyoviy va fizik xususiyatlarga ega.


Video: izotop izobar izoton. kimyo (Iyun 2021).